ARACHIM, Magyarország
Széfer ha-Chinuch program
 
Széfer ha-Chinuch


Párását Besalach
Egy, tiltó parancsolat
24. A szombati határ átlépésének a tilalma


Bevezetés
========
A Széfer ha-Chinuch hetiszakaszonként (párásá, párását há-sávuá) ismerteti a micvákat. Ezen a héten (január 18-án) Besalach hetiszakaszt fogjuk olvasni (2Mózes 14,17 - 17,16), amely elmeséli az izraeliták kivonulását Egyiptomból, a csodálatos átkelést a Nádas-tengeren és Mózes diadalénekét. Elsosorban elbeszélo jellegu, csupán egyetlen parancsolatra, az egyik szombati tilalomra, talál benne utalást a rabbinikus hagyomány, a szombati manna begyujtésével kapcsolatban. (Érdekesség, hogy a szombat általános törvénye csupán a következo hetiszakaszban lesz megtalálható, de a mondás szerint "nincs korábbi és késobbi a Tórában", vagyis a Tóra nem kronológikus sorrendben tárgyalja a témákat.)
Mint azt a fentiekben is láthatjuk, a Széfer ha-Chinuch minden hetiszakasz kapcsán ismerteti, hogy hány parancsolatot tartalmaz, és közülük mennyi eloíró ("tedd!", "pozitív"), és mennyi a tiltó ("ne tedd!", "negatív") micva. E két kategória jelentoségére a késobbiekben visszatérünk.
Az alábbiakban egy másik fontos distinkciót fogunk bevezetni, amelyet a halákha tesz "tórai" és "rabbinikus" törvény közt. Az elobbit képzeljük el úgy, mint a parlament által hozott törvényt, utóbbit pedig mint a minisztériumok által hozott rendeleteket. A tórai parancsolat a lényegesebb, hiszen I-ten akaratát fejezi ki, amely által a zsidó ember kifejezheti a kapcsolatát a teremtojével. A tórai parancsolatokat megszegokre jóval súlyosabb buntetés vár. A rabbinikus rendeletek legtöbbjének célja az, hogy olyan szigorításokat vezessenek be, amelyek megakadályozzák, hogy akár véletlenül is áthágjuk a tórai törvényt. Az ismert kifejezés szerint: "a rabbik kerítést vonnak a Tóra köré, hogy megóvják azt".
Az alábbiakban erre látunk példát, a Tchum Sabbat példáját: habár (a rabbik szerint) szombaton 12 mérföldre is eltávolodhatnánk a várostól a tórai törvény értelmében, a rabbik hoztak egy rendeletet, amely lecsökkentette a határt 1 mérföldre.


Szöveg (részlet)
============
Megtiltatott a számunkra, hogy szombaton elhagyjuk az ismert határokat, amint meg van írva (2Mózes 16,29): "... ne jöjjön ki senki se a helyérol a hetedik napon". (1) Erre azt mondja a kommentár (2), hogy [a bibliai idézetben említett] "hely"-nek az számít, ami nincs távolabb három párszánál (3) a városon kívül (4). Továbbá, egy párszá négy "mil"-nek (mérföldnek), a "mil" pedig 2000 "ámmá"-nak ("könyök") felel meg (5). És a város legszélso házának végétol mérünk (6), még akkor is, ha a város annyira óriási, mint Ninive [volt egykoron]. Ez a tórai törvény, de a bölcsek kerítést vontak [a Tóra köré], és megtiltották, hogy a városon kívül több, mint 2000 ámmá távolságra menjünk.
Ennek a micvának a gyökereirol: (7) hogy emlékezzünk és véssük az emlékezetünkbe, hogy a világ a semmibol teremtetett, amint meg van írva a szombat parancsolatának a magyarázatánál (2Móz. 20,11): "... mert hat nap alatt alkotta  az Ö-ökkévaló az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami benne van, és megnyugodott a hetedik napon". Ennek emlékére helyénvaló, hogy [mi is] megnyugodjunk egy helyen, és ne induljunk hosszú útra. Legfeljebb olyan útra, amely kellemes sétának tekintheto, de a 12 mérföldnyi út nagy fáradtságnak számít. (8)
... [a micva kifejtése folytatódik]

Lábjegyzetek
==========
(1)     A szöveg eloször meghatározza általánosan a parancsolatot, és megemlíti, hogy melyik bibliai versbol eredezteti ezt a tilalmat. A továbbiakban megmagyarázza, hogy hogyan is következik a bibliai versbol a tilalom. Figyeljük meg, hogy míg a bibliai szöveget szó szerint és az adott kontextusban nézve, a Tóra csupán a pusztában vándorló izraelitáknak tiltja meg azt, hogy szombaton mannát gyujtsenek, a kommentátorok ezt a tilalmat sokkal általánosabban értik.
(2)     Maimonides (RaMBaM, 1135, Cordoba - 1204, Kairó) Misne Tóra c. törvénykódexe, Hilchot Sabbat, 27, 1-2).
(3)     A "párszá", mint hosszegység, a perzsa "paraszanga"-ból ered, és 4 mil-nek ("mérföld"), azaz 8000 ámmá-nak ("könyök") felel meg. A szóbeli hagyomány szerint a pusztai vándorlás során a táborhely mérete volt 3 paraszanga, vagyis ez lenne a háttere ennek a halákhának.
(4)     A tórai parancsolatokkal kapcsolatos pontos mértékeket, értékeket, így például az itt említett 3 párszát, azaz 12 mérföldet, a hagyomány szerint Mózes kapta a Szináj-hegyen, és szóban hagyományozta tovább a következo generációknak. Vagyis az a tény, hogy nem szerepel explicit módon a bibliai szóvegben, nem zárja ki (a legtöbb vélemény szerint) azt, hogy tórai parancsolatról van szó.
(5)     A hagyományos mértékek pontos értékei a mai mértékegységekben kifejezve vita tárgyai. A XX. század vezeto rabbijai közül r. Mose Feinstein zc"l szerint 1 mil (mérföld) 1080 m-nek felel meg, vagyis egy "ámmá" 54 cm. A Cházon Is kb. 10%-kal többnek, r. A. H. Noeh zc"l pedig kb. 10%-kal kevesebbnek veszi ezeket a távolságokat.
(6)     Vagyis a közigazgatási határok nem mérvadóak. Lehet, hogy két város összenott, ebben az esetben halákhikusan egy városnak számítanak.
(7)     A Széfer ha-Chinuch a legtöbb parancsolat tárgyalásának a második része a "micva gyökereirol", hátterérol tájékoztat bennünket. A jelen esetben, mivel a micva része a szombati munkatilalmaknak, az általánosabb törvény tórai indokából indul ki.
(8)     Ha valaki azt veti ellene, hogy o bizony a hosszú túrák révén tud kikapcsolódni, a következoket lehet válaszolni. Eloször is, a városon belül az ember olyan hosszú túrát tehet, amilyet szeretne. Másodszor, az ún. "aktív kikapcsolódás" nem felel meg a szombati nyugalom gondolatának. 
        Végezetül, és véleményem szerint ez a legfontosabb, a "micva gyökereirol" alatt található fejtegetéseket nem szabad "okoknak" tekinteni, amelyeket ha valaki nem fogad el, az egész micvát elutasíthatja. Ha a micváknak lennének "racionális okai", akkor ha kiderülne, hogy valami nem stimmel a gondolatmenetben, azzal a micvák az érvényüket veszítenék. Ehelyett tekintsük ezt az eszmefuttatást egy olyan próbálkozásnak, amely igyekszik egy fajta fényt vetni egy emberi ésszel teljes mértékig meg nem indokolható szabályra. Az emberek egy részének elfogadható "érv", másokat kevésbé gyoz meg (talán számukra találhatnánk mást "érveket"), de ez irreleváns a micva érvényességének a szempontjából.

Fogalmak
=======
Tóra: (itt) Mózes öt könyve, a zsidó Biblia legfontosabb része
Párásá, párását há-sávuá: (hetiszakasz) a Tóra szövegét 54 részre osztjuk, és hetente szombaton egy-egy részt olvasunk fel a zsinagógában. A Szimchát Torakor fejezzük be Mózes 5. könyvét, és kezdjük újból a ciklust, Mózes 1. könyvének az elejével (Brésit). Néhány szombaton két részt összevonunk.
Micva, micve: parancsolat, a zsidó vallás, illetve a halákha (vallásjog) központi fogalma. A hagyomány szerint a Tórában 613 parancsolat található, és a rabbinikus irodalom egyik legfontosabb célja pontosan meghatározni ezeket: pontosan mit tilos, mit szabad, mit kötelezo, milyen körülmények közt, kire vonatkozik mindez, és mi a teendo (pl. buntetés), ha valaki nem tartja be ezeket. Két fo kategóriája az eloíró ("pozitív") és a tiltó ("negatív") parancsolat. (A szónak van egy második jelentése is, amely kevésbé jogi, inkább erkölcsi kategória, és "szép, jó cselekedet"-et jelent. Az alábbiakban viszont, hacsak nem hívjuk fel erre a figyelmet, az elso, szigorúbb jelentésben fogjuk használni a szót.)
Tórai parancsolat: (mi-de-orajta = a Tórából származó) a Tóra szövegébol kitanult, I-ten akaratát kifejezo micva.
Rabbinikus parancsolat: (mi-de-rabbanan = a rabbiktól származó) rabbinikus rendeletek, amelyek sok esetben a tórai törvény szigorításai, "a Tóra köré vont védo kerítések".
Tchum sábbát (szombati határ): az a határ a város szélétol (utolsó házától) számítva, amelyet szombaton nem szabad elhagyni.

-------------------------------------------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
       birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal es címváltozással kapcsolatban forduljon Bíró Tamáshoz. 
A fenti írás szabadon terjesztheto a forrás megjelölésével.
-------------------------------------------------------------------------------------
Vissza a Széfer ha-Chinuch program főlapjára