Részletek a Széfer ha-Chinuch-ból
Bevezetés
A zsidó vallás központi fogalma a parancsolatok, azaz a micvák rendszere. Az egyén azáltal tud ,,kapcsolatot teremteni" a világ felfoghatatlan Teremtojével, hogy utóbbi akaratát teljesíti. Az a kétoldalú szerzodés, amely a Szinájnál köttetett, mindkét félre kötelezettségeket ró: az egyik oldal védelmet és jutalmat ígér a másiknak, a másik pedig a parancsolatok betartását veszi magára. A legtöbb rabbi ,,teológiai rendszere" még azokat a fogalmakat is a micvák nyelvére fordítja át, amelyek más vallásokban alapfogalmaknak számítanának: így I-ten szeretete, a vallás alapdogmáiba vetett hit, az erkölcs rendszere, stb. egyaránt parancsolatokká válhatnak. A zsidó ember mindennapi élete, a tanulás anyaga, a Biblia értelmezése, mind-mind a micvák köré épül. A keresztény kontextusban megszokott kettosség, a ,,hívo" és a ,,vallásos" jelzok szembeállítása, értelmét veszti zsidó kontextusban, és feloldódnak egy harmadikban, a ,,parancsolatokat tartó" (angolul observant) jelzoben. A hagyományos zsidó felfogás szerint ugyanis a hit és a vallás legfontosabb kifejezési módja a parancsolatok megtartása.
A talmudi állításból kiindulva, amely szerint 613 micva található a Tórában, a középkori rabbik közül többen is összeállítottak felsorolásokat, amelyek, valamilyen logika szerint felsorolják a 613 parancsolatot. Vita tárgya volt persze, hogy egy-egy tórai kifejezés vajon önálló parancsolatnak számít-e, illetve hogy egy mondat esetleg több parancsolatot is tartalmaz. Ezek a termékeny viták több, egymással egyenértéku felsoroláshoz vezettek.
A felsorolások elrendezése is különbözhet egymástól. Volt, aki a tartalmuk szerint rendezte oket, ilyen például Maimonides (a RaMBaM) racionális-filozófia rendszere (Szefer ha-Micvot, amely a Misné Tora alapjává vált). Mások a pozitív <http://www.baisyisroel.org/taryag_mitzvos_positive.htm> (megcselekedendo, 248 darab) és negatív <http://www.baisyisroel.org/taryag_mitzvos_negative.htm> (tiltó, 365 darab) parancsolatok szerint választják ketté a micvákat. Végül, nagyon gyakori a hetiszakaszok szerinti elrendezés, amely a tórabeli sorrendet követi. Természetesen vannak olyan hetiszakaszok, amely nem tartalmaznak micvát, vagy csupán egyet-kettot, mások ,,dúskálnak" a micvákban.
A XIII-XIV. századból származó Széfer ha-Chinuch ebbe a legutóbbi csoportba tartozik. Szerzoje személyében nem vagyunk biztosak, de valószínuleg Nachmanides (a RaMBaN) híve lehetett. A micvák felsorolása viszont leginkább Maimonides említett felsorolását követi. A könyv címe (,,az oktatás könyve") a céljára utalhat, tudniillik hogy a fiatalokat segítse megismertetni a parancsolatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal, heti bontásban. Parancsolatról parancsolatra halad, és a legtöbb micva tárgyalását bevezeti egy általános meghatározás, amelyet egy fejtegetés követ a parancsolat lehetséges ,,filozófiai" hátterérol (,,a micva gyökereirol"). Végül pedig egy tömör összefoglalás következik a legfontosabb praktikus tudnivalókról, amelyet annak tárgyalása zár, hogy kire (nokre, férfiakra, esetleg csupán a kohanitákra,...), és milyen körülmények közt (a diaszpórában is, vagy csak Erec Izraelben? most is, vagy csak ha fennáll a Szentély?) érvényes.
Mostantól kezdve, szeretnénk rendszeresen részleteket közölni a Széfer ha-Chinuch-ból, az Arachim -programok résztvevoi számára, valamint minden további kedves érdeklodonek. Egy-egy micvát fogunk kiválasztani az éppen aktuális hetiszakaszból, és annak leírásából fogunk kommentálni egy-egy rövid részt. A fordítás stílusa idonként az eredeti nyelvet igyekszik visszaadni, máskor meglehetosen szabad. A kommentárok során törekedni fogunk arra, hogy a felmerülo alapfogalmakat is megmagyarázzuk, általános tudnivalókra is rávilágítsunk, vagyis, remélhetoleg, e részletek olvasása nem csupán magába a szövegbe enged betekintést, hanem általánosabb ismereteket is lehet belolük majd szerezni.
A heti suruséget egyelore nem ígérjük, de szeretnénk célul kituzni magunk elé. Az elmúlt hetek anyagát fel fogjuk tenni az internetre, ideiglenesen a http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/ oldalra.
Kérdésekkel, megjegyzésekkel, kérjük, forduljon Bíró Tamáshoz, a birot@let.rug.nl  címre. Amennyiben nem kívánja kapni ezeket a leveleket, vagy amennyiben új címet (esetleg ismerosei címét) szeretné felrakni a listára, úgy azt, kérjük, ugyanezen a címen jelezze.
Üdvözlettel,

Bíró Tamás
-------------------------------------------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
       birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal es címváltozással kapcsolatban forduljon Bíró Tamáshoz. 
A fenti írás szabadon terjesztheto a forrás megjelölésével.
-------------------------------------------------------------------------------------
Vissza a Széfer ha-Chinuch program főlapjára