Az alábbi verset talán egy évvel ezelőtt kaptam, e-mailben. Számomra ismeretlen szerzőjétől ezúton is elnézést kérek, amiért a tudta és beleegyezése nélkül felhasználom az alkotását. De ha valami e-mail-en kering a világhálon, akkor talán már nem ütközik ez személyi jogokba...

Ugyanakkor úgy vélem, hogy a vers nagyon alkalmas arra, hogy az emberi nyelvek rendkívül komplikált voltát megvilágítsa. A vers a magyarról szól, de minden természetes nyelvvel kapcsolatban lehetne hasonló példákat hozni. Természetes nyelvek alatt az emberi nyelveket értjük, amelyek bizonyos biológiai és társadalmi tényezők hatására alakultak ki, és fejlődnek. Szemben például a számítógépes programozási nyelvekkel vagy a DNS "nyelvével". Az eszperantó, és más "mesterséges nyelvek" besorolásán lehet vitatkozni.

Mint ahogy az a versből is látszik, a természetes nyelvek látszólag nem logikusak, ellentmondásosak, szabályokkal nem leírhatóak. A nyelvészek mégis azt tekintik a feladatuknak, hogy a nyelv szabályszerűségeit feltárják. Nincs itt ellentmondás? Úgy vélem, hogy nincsen. Épp ellenkezőleg, ha a nyelveket egyszerű lenne szabályokkal leírni, akkor a nyelvészek régen munkanélküliek lennének. A látszólagos szabálytalanság viszont nem zárja ki azt, hogy bizonyos szabályokat mégis felfedezhessünk egy igazán mély vizsgálat eredményeképp.

Ráadásul, ha az emberi nyelv alapvetően szabálytalan lenne, akkor a szerzőnk miért kérné rajta számon a szabályokat? A vers azt bizonyítja a számomra, hogy nagyon is vannak szabályosságok a nyelvben, csak azok nem annyira egyszerűek, mint hinnénk.

Egy hasonlat: az emberi mozgásrendszer rendkívül bonyolult. A sok csont, izom és izület valószínűleg nem a legegyszerűbb megoldás az ember helyének és helyzetének a megváltoztatására. Ha mi tervezhetnénk meg, akkor valószínűleg kerekeken gördülnénk. Mindez viszont nem zárja ki azt, hogy egy biológus megpróbálja megérteni ezt a komplikált rendszert.Bencze Imre: Édes, ékes apanyelvünk


Lőrincze Lajosnak és Grétsy LászlónakKezdjük tán a jó szóval: Tárgy esetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kő a kő, többes számban kövek.
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.
Többesben a tő nem tők, szabatosan tövek,
Aminthogy a cső nem csők, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé van két vőm, ezek talán vövek?
Azt se tudom mi a cö, egyes számú cövek?
Csók - ha adják - százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Győrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen.
Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet.
Tűt használ a műtéthez, nem pediglen se tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fűvet.
Vágy fűti a műtősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő.
Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.
Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője?
Öt perc múlva jő a neje, s elájul a nője.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekből, vagy igenekből született a nemiség?
Mekkában egy kába ürge Kába kőbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.
Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?
Ingyen strandra lányok mentek, Minden előítélettel mentek,
Estefelé arra mentek, Én már fuldoklókat mentek.
Eldöntöttem megnősülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye, megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.
Hiba mentes mentő vagyok, Szőke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett, Díszes mentém menten mentem.
Szövőgyárban kelmét szőnek. Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörűs lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.
Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag kőrözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?
Díjbirkózó győzött tussal, Nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal, Prímás várja forró tussal.
Határidőt szabott Áron, Árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon, Kitartásod meghat Áron.
Felment - fölment, tejfel - tejföl, ...Ne is folytasd barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton.
Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?
Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlókép helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: "tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek."
Pisti így szól: "Kimosta anyukám a kádat!"
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?
Óvodások ragoznak: "Enyém, enyéd, enyé",
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.
A magyar nyelv, remélem meggyőztelek barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.


Bíró Tamás:
e-mail
English web-site
Magyar honlap

Last modified: Tue Oct 7 16:35:38 METDST 2003