ARACHIM, Magyarország
Széfer Hinukh program
http://odur.let.rug.nl/~birot/arachim/
 
 


Párását Vajikra
Amelyben van 11 cselekvő és 5 tiltó parancsolat

121.  Az egyén által bemutatandó vétekáldozat (chatat)


Helyesbítés
============

Múlt héten tévesen írtam a Tóra könyveinek a felolvasását lezáró kifejezést. Mint arra egy kedves figyelmes olvasóm felhívta a figyelmemet, a helyes formula: "Chazak, chazak ve-nitchazek", azaz "erős, erős, és erősödjünk!".
 
 

Bevezetés:
==========
 

A most következő szombat két okból is különleges lesz. Először is, Vajikra hetiszakaszával (3Mózes 1,1 - 5,26) elkezdjük Mózes harmadik könyvét (Leviticus, Papok könyve, Torat Kohanim), amelyet héberül szintén Vajikra-nak nevezünk. Ugyanis mind a hetiszakaszok, mind a Tóra könyveinek a bevett héber elnevezését a szöveg első (jellemző) szava adja. Ezért az egyes tórai könyvek elnevezése megegyezik a bennük található első hetiszakaszok elnevezésével.

A következő szombat másik különlegességét az adja, hogy Sabbat Zachor ("az emlékezés szombatja") lesz. Ez az "arba parasijot", azaz a négy különleges szombat közül a második. Mint arról az elmúlt Arachim-hétvége résztvevői hallhattak, a négy különleges szombat közül az első két hete volt: "Parasat Skalim" a (második) Ádár hónap
újholdját megelőző szombat, amelyen a félsékelek beszolgáltatásának egykor érvényes parancsolatára (Smot = 2Mózes 30,11-16) emlékezünk. A most következő szombat, Parasat Zachor, amely mindig a Purimot előzi meg közvetlenül. Ekkor azt a részt olvassuk fel a Tórából a máftirnak, amely előírja azt, hogy emlékezzünk meg arról, hogy Amalék ki akarta irtani az Egyiptomból kivonuló népet (Dvarim = 5Mózes 25,17 - 19). Ezt követi Parasat Para, amelyen a papok megtisztulásához szükséges vörös tehén ("para aduma") szertartását olvassuk fel (Bamidbar = 4Mózes 19,1 - 22). Végül, a Niszán hónap újholdját megelőző szombaton ("Parasat ha-Chodes"), a húsvéti bárány-áldozatról szóló részt (Smot 12,1 - 20) "ismételjük át", a közelgő Peszach ünnepre való tekintettel.

Vajikra hetiszakasza (Vajikra = 3Mózes 1,1 - 5,26) jelentős részben az áldozatok ("korban") fajtáinak a felsorolását tartalmazza. Hetiszakaszunkban a Szefer ha-Chinuch a következő micvákat sorolja fel, amelyek egy-egy áldozati fajtát írnak elő:

115. A teljesen elégő áldozat ("ola") micvája (v. ö. Vajikra 1,3)

116. A liszt-, vagy gabonaáldozat ("mincha") micvája (v. ö. Vajikra 2,1)

120. A bét din által bemutatandó áldozat, ha tévedtek az ítéletben (v. ö. Vajikra 4,13 és a 78. micva folytatásának a szövegét)

121. Az egyén által bemutatandó vétekáldozat (chatat), ha nem szándékosan követett el egy olyan tiltó parancsolatot, amely kiirtás (karet, ld. a 108. micva kapcsán írtakat) büntetést von maga után (Vajikra 4,27)

123. "Felemelkedő és leereszkedő áldozat", bizonyos meghatározott, nem szándékosan elkövetett bűnökért (v.ö. Vajikra 5,1f).

128-129. Bűnáldozatok ("asam") két fajtája.

Az alábbiakban a bűn- és vétekáldozatok egyik fajtájáról fogunk olvasni. Két olyan áldozat van, amelyek a bűn- és vétekáldozatok kategóriájába tartoznak. Az egyik a "chatat", amelyet "vétekáldozatnak" fogunk fordítani, és az alábbiakban ezt fogjuk tárgyalni, míg a másik az "asam" (mondjuk "bűnáldozat"), és erről a 128. és 129. parancsolat szól. Más bűnök után kell őket bemutatni, és kicsit eltér a szertartás menete.

Mint azonnal látni fogjuk a "chatat" áldozatot akkor kell bemutatni, ha bizonyos tiltó parancsolatokat "sogeg"-ként (az akaratán kívül, ld. 102. micva kapcsán) szeg meg valaki. Ezek kizárólag olyan parancsolatok, amelyeket ha ugyanez a személy "mezid"-ként (tudatosan, ld. ugyanott) követné el, akkor az égi bíróság által
végrehajtandó "karet" (kiirtás, azaz I-ten nem ad utódot az illetonek, ld. a 108. micva kapcsán írtakat) büntetés járna.

Az "asam taluj" áldozatot (128. parancsolat) akkor kell bemutatni, ha az illető nem biztos abban, hogy ugyanezeket a vétkeket elkövette, de megvan rá az esély. Például valaki előtt két fajta zsiradék volt, az egyik a tiltott "chélev", a másik a kóser "suman", és utólag nem emlékszik biztosan arra, hogy melyiket is fogyasztotta el.

Az "asam vadaj" áldozatot (129. parancsolat) pedig akkor kell bemutatni, ha más fajta vétkeket követett el valaki. Ezek egy részére mindez csak akkor vonatkozik, ha azokat sogeg-ként követte el, de más bűnök esetén mind a sogeg-nak, mind a mezid-nek áldozatot kell bemutatnia.

Nézzük meg közelebbről a "korban chatat" parancsolatát.
 
 

Szöveg (részletek)
==================
 

121. A "korban chatat" parancsolata arra az egyénre nézve, aki nem szándékosan szegett meg egy olyan tiltó parancsolatot, amely "karet" büntetést von maga után

Mindenkinek, aki sogeg-ként (akaratán kívül) követett el egyet az ismert súlyos vétkek közel, "korban chatat"-ot (vétekáldozatot) kell bemutatnia. Amint meg van írva (Vajikra 4,27): "És ha egy lélek az ország népe közül az akaratán kívül vétkezni fog..." És ezt [az áldozatfajtát] hívják úgy, hogy "chatat kvua" ("állandó vétekáldozat"), vagyis [azért "állandó", mert] mindig [emlős-] állatáldozat, és nem változik az áldozatot hozó gazdagságának vagy szegénységének a függvényében.

Azon vétkek pedig, amelyek "chatat"-ot vonnak maguk után (v.ö. Babiloni Talmud Jevamot 9b), mindig [azonosak] azokkal, amelyek [mezid-ként elkövetve] "karet" büntetést (1) vonnak maguk után. Azzal a feltétellel, hogy tiltó (= negatív) parancsolatról van szó, és hogy konkrét cselekvést is tartalmazzon [az elkövetése].

Már mondtuk [korábbi micvák kapcsán], hogy az áldozatokkal [kapcsolatos micvák] gyökere [mindig] az, hogy alázatra kényszerítse a bűnös lelket ... (2)

A micva törvényeiből, például, amit mondtak [a rabbijaink], emlékük legyen áldássá (Babiloni Talmud Horajot 9a): csak olyan vétkek után  kell a sogeg-nek chatat-áldozatot hoznia, amelyek után a mezid-nek karet jár. De a Tórában van három olyan parancsolat, amelynek [áthágásáért] a mézid-nek karet jár, de a sogeg-nek nem jár chatat, ezek pedig: ócsárlás-rágalmazás, a körülmetélés elmulasztása és a Peszach elmulasztása. Mindegyiknek megvan a maga oka,... Minden más
bűnnek, amelyért a mézid-nek karet jár, a sogeg-nek "chatat kvua" ("állandó vétekáldozat", ld. fentebb), kivéve a tisztátalant, aki evett a szentből [például az áldozati húsból]. Valamint a tisztátalant, aki bemegy a Szentélybe, annak ellenére, hogy az [e vétket elkövető] mézid büntetése karet, a sogeg-nek nem "chatat
kvua"-t [bemutatnia], hanem "felemelkedő és leereszkedő áldozatot" (korban ole ve-jored), amely szárnyasból vagy lisztből áll, amint azt explicite írja a Szentírás (Vajikra 5,6-13).

Kiderül a számodra mindebből, hogy mindazon vétkek száma, amelyek után a sogeg-nek "chatat kvua"-t kell hoznia, negyvenhárom (v.ö. Maimonides: Misne Tora, Hilchot Sgagut 1,1). Nosza, számold meg őket, hogy így találod-e ezt, [segítségül:] többségük az "arajot" (tiltott nemi kapcsolatok) között [szerepel]. ...
 

Lábjegyzetek
============

(1) Karet: "kiirtás"-nak szokták fordítani, de egy olyan büntetési formáról van szó, amelyet nem az emberi bíróság, hanem az égiek hajtanak végre, és abban nyilvánul meg, hogy a vétkesnek nem lesznek utódai. (Ld. A 108. parancsolat -- Ki Tisza hetiszakasza -- kapcsán írtakat.)

(2) A Széfer Chinuch visszatérő módon hangsúlyozza, hogy minden áldozat célja az, hogy alázatra és szerénységre tanítsa az embereket. A mincha-áldozat (liszt-, ill. gabonaáldozatok, 116. micva) tárgyalása kapcsán kifejti, hogy az állatáldozatok lényege az, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy egy hozzá hasonló lény, amely
csupán annyiban különbözik tőle, hogy nincs értelem benne, milyen könnyen elpusztul. És ezáltal az eszébe jusson, hogy ha súlyosabb bűnöket követ el, akkor őt magát is ugyanilyen könnyen elpusztíthatja a teremtője. A gabonaáldozatok során pedig azzal szembesül, hogy a bűnei miatt le kell mondania vagyona egy részérol, és azt
megsemmisítenie.

Ebből az következik, hogy a vétekáldozatoknak nincs bűntető szerepe, hiszen (néhány kivételtől eltekintve) nem szándékosan elkövetett vétkek után kell őket hozni. Sokkal fontosabb a pedagógiai, és ezáltal a preventív (megelőző) szerepük, mind a vétket elkövető, mind a társadalom többi tagjára nézve. Az, aki látja, hogy mennyi
macerával, időbeli és anyagi "áldozattal", valamint egy kellemetlen érzéssel jár együtt a vétekáldozat bemutatása, talán jobban fog vigyázni, nehogy akár véletlenül is elkövesse ezt a bűnt.
 
 

Fogalmak
========

Arba parasijot: A Peszachot megelőző időszakban négy különleges szombat megnevezése: Sabbat Skalim, Sabbat Zachor, Sabbat Para és Sabbat ha-Chodes. (A részletes magyarázatot ld. a bevezetésben.)

Korban = áldozat

Bűn- és vétekáldozatok: Korban chatat, korban asam taluj és korban asam vadaj. Részletezésüket ld. a bevezetésben.
 
 

Vidám Purimot kívánunk mindenkinek!---------------------------------------------------
Bíró Tamás, Arachim, Magyarország, Széfer ha-Chinuch program
http://www.let.rug.nl/~birot/arachim/
birot@let.rug.nl
Kérdéssel, javaslattal, címváltozással kapcsolatban
forduljon Bíró Tamáshoz.
A fenti írás szabadon terjeszthető a forrás megjelölésével.
----------------------------------------------------